Đội ngũ giảng viên

TiengAnhB1.com có đội ngũ giảng viên của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội và các giảng viên đã có chứng chỉ quốc tế tối thiểu IELTS 7.0 hoặc C1 và đều có trình độ thạc sỹ.

Các giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu trong đào tạo, luyện thi, coi thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 tại các đơn vị thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội (Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Công Nghệ, Đại học Giáo Dục, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Luật khoa Y Dược).

Các giảng viên cũng đã tham gia giảng dạy nhiều khóa luyện thi chứng chỉ B1, B2 cho học viên sau đại học của các trường tại Hà Nội đi dự thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 tại các đơn vị được Bộ Giáo Dục và Đào tạo cấp phép (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên).

Các giảng viên tại TiengAnhB1.com tâm huyết với mỗi bài giảng và luôn cố gắng hỗ trợ học viên hết mức. Họ cũng thường xuyên cập nhật đề thi của các đơn vị để ôn trọng tâm cho mỗi học viên tham gia khóa học. Họ cũng không ngừng học hỏi các Phương pháp giảng dạy tiên tiến và áp dụng vào các bài giảng của mình. 

Để xem thêm về đội ngũ giảng viên, tham khảo tại: http://tienganhb1.com/lớp-luyện-thi-chứng-chỉ-tiếng-anh-b1