Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn Nói A2 phần 3

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Cấu trúc bài thi Nói tiếng Anh A2 phần 3: Miêu tả: Thí sinh được đưa ra một chủ đề nói với 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề.

- Xem ví dụ về bài thi Nói A2 phần 3 có hướng dẫn Nói chi tiết bao gồm mở bài, thân bài, kết bài.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙