Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Lich thi VSTEP tại trường Trường Đại học Thương mại
Đại học Cần Thơ
7
Đại học Trà Vinh
7
Học viện An ninh nhân dân
7
Trường ĐH Quy Nhơn
7
ĐH Thái Nguyên
6
ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng
6
Học viện Báo chí Tuyên truyền
6
ĐH Bách Khoa Hà Nội
6
Trường Đại học Thương mại
5
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
1
Đại học Sư phạm Tp HCM
1
Trường Đại học Hà Nội
1
Đại học Văn Lang
1
Đại học Sư Phạm Hà Nội
1
Trường Đại học Sài Gòn
1
ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
0
Đại Học Ngân hàng TpHCM
0
Trường ĐH Tây Nguyên
0
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
0
Đại Học Vinh
0
Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế
0
Học viện Khoa học Quân sự
0
Học viện Cảnh sát nhân dân
0
Đại học KHXH và Nhân văn -ĐHQG TP HCM
0
Đại học Kinh tế-Tài Chính TP HCM
0
Trường Đại học Thương mại
08/07/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
Thời gian thi: 08-09/07/2023

Hạn đăng ký: 27/06/2023

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Lệ phí:  
- Thí sinh tự do 1.800.000 đồng
- Đối với SV, Cao học viên, NCS, Viên chức trường ĐHTM: 1.500.000 đồng

Hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng, không scan)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn hạn sự dụng, rõ thông tin, không bong tróc,...)
- Bản sao thẻ sinh viên/ viên chức (nếu là SV, CBVC của trường)
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
Trường Đại học Thương mại
30/09/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
Thời gian thi: 30/09/2023- 01/10/2023

Hạn đăng ký: 19/09/2023

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Lệ phí:  
- Thí sinh tự do 1.800.000 đồng
- Đối với SV, Cao học viên, NCS, Viên chức trường ĐHTM: 1.500.000 đồng

Hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng, không scan)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn hạn sự dụng, rõ thông tin, không bong tróc,...)
- Bản sao thẻ sinh viên/ viên chức (nếu là SV, CBVC của trường)
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
Trường Đại học Thương mại
28/10/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
Thời gian thi: 28/10/2023- 29/10/2023

Hạn đăng ký: 17/10/2023

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Lệ phí:  
- Thí sinh tự do 1.800.000 đồng
- Đối với SV, Cao học viên, NCS, Viên chức trường ĐHTM: 1.500.000 đồng

Hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng, không scan)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn hạn sự dụng, rõ thông tin, không bong tróc,...)
- Bản sao thẻ sinh viên/ viên chức (nếu là SV, CBVC của trường)
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
Trường Đại học Thương mại
25/11/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
Thời gian thi: 25/11/2023- 26/11/2023

Hạn đăng ký: 14/11/2023

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Lệ phí:  
- Thí sinh tự do 1.800.000 đồng
- Đối với SV, Cao học viên, NCS, Viên chức trường ĐHTM: 1.500.000 đồng

Hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng, không scan)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn hạn sự dụng, rõ thông tin, không bong tróc,...)
- Bản sao thẻ sinh viên/ viên chức (nếu là SV, CBVC của trường)
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
Trường Đại học Thương mại
23/12/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
Thời gian thi: 23/12/2023- 24/12/2023

Hạn đăng ký: 12/12/2023

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Lệ phí:  
- Thí sinh tự do 1.800.000 đồng
- Đối với SV, Cao học viên, NCS, Viên chức trường ĐHTM: 1.500.000 đồng

Hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
- 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng, không scan)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (còn hạn sự dụng, rõ thông tin, không bong tróc,...)
- Bản sao thẻ sinh viên/ viên chức (nếu là SV, CBVC của trường)
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt