[Vstep speaking part 1] Cách phát triển ý khi nói
 

[Vstep speaking part 1] Cách phát triển ý khi nói

 

 Trong bài thi nói tiếng Anh, chẳng hạn như kỳ thi Vstep, phát triển ý khi Nói là một tiêu chí không thể thiếu. Tuy nhiên, nhiều học viên gửi câu hỏi về Anh ngữ VIVIAN về việc không biết cách phát triển ý như thế nào.

Trong video trước, Anh ngữ VIVIAN đã hướng dẫn các bạn một số tips nâng điểm bài thi Nói Vstep speaking part 1. Video này sẽ giúp bạn hết bí ý tưởng khi tham gia nói tiếng Anh.

Bạn hãy nghĩ đến các câu hỏi với từ để hỏi Wh- questions.

 

Trả lời lần lượt các câu hỏi này sẽ giúp bài nói của bạn mạch lạc, có liên quan đến chủ đề và câu trả lời không bị coi là quá ngắn.

VD 1: Have you travelled this year?

Yes, I have. I went to Danang city with my company this Summer. We visited Han river bridge and went to the beach. Besides, we went swimming in the sea and ate lots of delicious seafood. The weather was sunny and windy when we were there. We really enjoyed the trip.

VD 2: Do you play sport?

Yes, I do. I play badminton. I often play it with my sister in the park near my house. I often play badminton twice a week, on Tuesdays and Thursdays.  I think playing badminton is good for my health.

 

Xem video hướng dẫn nói VSTEP ở đây nhé

 


 

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi Việt Anh Nguyễn 19 Tháng Mười Hai 2016 6:30:00 CH
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi