Phần 2: Viết chuyện
 

Phần 2: Viết chuyện

* Phần viết chuyện đôi khi được thay thế cho bài thi viết thư, đã từng được áp dụng tại một số trường như trường ĐHNN - ĐHQGHN.

Viết một câu chuyện ngắn khoảng 100 -120 từ. Yêu cầu có thể là viết một câu chuyện bắt đầu bằng một câu cho sẵn hoặc viết theo một chủ đề/ tựa đề cho sẵn.

Một số lưu ý khi làm bài thi viết chuyện tiếng Anh B1

  • Đọc kỹ yêu cầu đề bài để biết viết câu chuyện bắt đầu bằng một câu đã cho hay viết theo tựa đề cho sẵn. Nếu bắt đầu bằng một câu đã cho thì cần viết lại câu này trong bài làm. Nếu là tựa đề thì viết lại tựa đề ở giữa trước khi bắt đầu câu chuyện.

  • Hầu hết các câu chuyện sử dụng thì quá khứ. Kết hợp sử dụng đa dạng các thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

  • Sử dụng linh hoạt câu trực tiếp, gián tiếp.

  • Sử dụng nhiều tính từ và trạng từ để miêu tả làm cho bài viết hấp dẫn hơn.

Link luyện viết chuyện tiếng Anh B1