Phần 2: Nghe điền từ
 

Phần 2: Hướng dẫn làm bài thi nghe điền từ

Nghe một bài hội thoại hoặc độc thoại có 10 chỗ trống. Nghe điền từ vào chỗ trống.

Hướng dẫn làm bài thi Nghe điền từ B1:

  • Dùng thời gian trước khi nghe để đọc lướt xem nội dung về cái gì, chỗ trống cần điền là thông tin gì, loại từ gì. Các chỗ trống cần điền thường mang thông tin, có thể điền một con số, ngày tháng, tên. Các từ cần điền thường là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ.

  • Khi nghe, viết đáp án dưới dạng viết tắt mà bản thân hiểu được. Tránh viết từ đầy đủ sẽ bị lỡ phần nghe sau.

  • Kiểm tra chính tả chỗ cần điền. Lưu ý, đối với động từ kiểm tra động từ chia ở thì nào, chia theo ngôi số ít hay nhiều. Danh từ cần điền là danh từ đếm được hay không đếm được, số ít hay số nhiều.

  • Nếu không nghe được một từ, chuyển sang từ tiếp theo. Tránh loay hoay ở từ đó mà bỏ lỡ phần nghe sau. 

  • Khi luyện tập có thể bật phụ đề để nghe. Cố gắng bắt kịp tốc độ bài nghe.

Cách bật phụ đề: Để bài nghe chạy => xuất hiện chữ "CC" trên góc phải màn hình => Chọn "Bật" hoặc "On"

Hệ thống hướng dẫn luyện thi chứng chỉ B1