Phần 1: Nghe trắc nghiệm ĐHQGHN
 

Phần 1: Nghe trắc nghiệm ĐHQGHN

* Phần thi này dành riêng cho học viên cao học thi tại ĐHNN - ĐHQGHN.

Nghe 5 bài hội thoại ngắn. Mỗi bài hội thoại tương ứng với một câu hỏi và 3 lựa chọn trả lời. Nghe chọn đáp án đúng nhất.

File nghe và lựa chọn giống hệt phần 1 Nghe tranh hình ảnh đúng nhưng tại ĐHNN - ĐHQGHN, phần số 1 bao gồm 5 câu, trộn lẫn cả tranh và lựa chọn. 

Cách làm bài thi Nghe tiếng Anh B1 dạng trắc nghiệm

  • Đọc kỹ câu hỏi và các lựa chọn trả lời, gạch chân các từ khóa xem thông tin cần hỏi về cái gì.

  • Nghe và theo dõi xem các  lựa chọn trả lời xuất hiện trong văn cảnh nào của bài. 

 Cách bật phụ đề: Để bài nghe chạy => xuất hiện chữ "CC" trên góc phải màn hình => Chọn "Bật" hoặc "On"

Cách bật phụ đề

Link luyện nghe tiếng Anh B1 dạng trắc nghiệm