Hướng dẫn cách đưa ra lựa chọn và so sánh khi làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.
 

Hướng dẫn cách đưa ra lựa chọn và so sánh khi làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

            Làm thế nào để đạt số điểm cao trong bài thi Nói Vstep Speaking Thảo luận giải pháp?

          Trình bày như thế nào để sự lựa chọn của mình thuyết phục được giám khảo?

          Đây là 2 trong số nhiều câu hỏi mà Trung tâm Anh ngữ Vivian nhận được nhiều nhất từ các bạn học viên. Để giải đáp câu hỏi này của các bạn, Trung tâm Anh ngữ Vivian xin gửi đến bạn video “Cách đưa ra lựa chọn và so sánh lựa chọn”.

 

Trong bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp, đề bài yêu cầu thí sinh phải đưa ra sự lựa chọn được đâu là sự lựa chọn tốt nhất trong 3 sự lựa chọn của tình huống và giải thích lý do tại sao. Đối với việc trình bày và làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp chúng tôi đã có một bài viết hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại link Vstep Speaking. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đưa ra lựa chọn và so sánh giải pháp, giúp các bạn đạt số điểm cao trong bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

Các từ ngữ diễn đạt khi đưa ra một sự lựa chọn:

+ choice (N) - choose (V)- chose – chosen: Lựa chọn

+ Option (N) – Opt (v): tùy chọn

Sau đây chúng ta cùng làm một ví dụ cụ thể về các cách đưa ra sự lựa chọn.

Task 2: A group of people is planning a trip from Danang to Hanoi. Three means of transport are suggested: by train, by plane, and by coach. Which means of transport do you think is the best choice?

Các cách đưa ra sự lựa chọn khi thi Vstep Speaking

 Travelling by plane is the best option.

 Going by plane is the best choice.

 To make a choice from travelling by plane, train or coach from Danang to Hanoi, I would opt to travel by plane.

 I choose to travel by plane.

Các cách so sánh các lựa chọn khi thi Vstep Speaking

So sánh hơn

Travelling by plane is faster than going by train or coach.

Travelling by plane is more comfortable than travelling by train or coach.

So sánh hơn nhất:

Going by plane is fastest and safest.

Going by plane is most comfortable.

So sánh đối chiếu:

While travelling by plane is fast and safe, it takes much longer time to go by train or by coach.

Như vậy, Trung tâm Anh ngữ Vivian vừa giới thiệu cho các bạn xong các cách đưa ra sự lựa chọn và so sánh các lựa chọn với nhau. Hi vọng, chúng sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong bài thi nói Vstep Speaking.

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi diem nguyen 12 Tháng Ba 2018 9:04:00 SA Danh mục: Bài học hướng dẫn
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi