Hướng dẫn làm bài thi nghe
 

Hướng dẫn làm bài thi nghe

Hướng dẫn chung cho bài thi nghe hiểu


  • Dùng thời gian đã cho để đọc câu hỏi, xem tranh để biết chủ đề sẽ nghe.

  • Nếu không nghe rõ câu trả lời, đoán đáp án mà mình cho là đúng sau đó chuyển sang câu tiếp theo. Tránh loay hoay mãi ở câu hỏi trước mà bỏ lỡ không nghe được câu sau.

  • Ở lần nghe thứ 2, cố gắng nghe kiểm tra câu trả lời.