Trung tâm đào tạo chứng chỉ B1, B2 cơ sở 2
 

Lịch trình học các lớp