Lớp luyện thi B1 46
 

Lịch trình học lớp B1 46

Lớp: B146
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 2, 4, 6
Ngày khai giảng: 20/07/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 05/09/2016
Địa điểm học: P303, nhà A, số 10 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Tuyết
Ms Thương

 

Buổi  1 - T4
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
20/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  2 - T6
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
22/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  3 - T2
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
25/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  4 - T4
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
27/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  5 - T6
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
29/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  6 - T2
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
01/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  7 - T4
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
03/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  8 - T6
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
05/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  9 - T2
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
08/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  10 - T4
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
10/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  11 - T6
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
12/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  12 - T2
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
15/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  13 - T4
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  14 - T6
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
19/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  15 - T2
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
22/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  16 - T4
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
24/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  17 - T6
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
26/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  18 - T2
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
29/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  19 - T4
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
31/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  20 - T2
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
05/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết