Lớp B1 S42
 

Lịch học lớp S42

Lớp: B1S42
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 2, 6
Ngày khai giảng: 27/06/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 05/09/2016
Địa điểm học: Số 2, ngách 15, ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Vy
Ms Ngọc

Buổi  1 - T2
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
27/06/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  2 - T6
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
01/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  3 - T2
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
04/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  4 - T6
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
08/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  5 - T2
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
11/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  6 - T6
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
15/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  7 - T2
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
18/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  8 - T6
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
22/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  9 - T2
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
25/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  10 - T6
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
29/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  11 - T2
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
01/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  12 - T6
Đọc - Nói05/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  13 - T2
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
08/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  14 - T6
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
12/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  15 - T2
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
15/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  16 - T6
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
19/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  17 - T2
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
22/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  18 - T6
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
26/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  19 - T2
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
29/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  20 - T2
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
05/09/2016
Ms Vy Đọc - Nói