Lớp luyện thi chứng chỉ B1 48
 

Lịch trình học lớp 48

I.     Thông tin chung:
Lớp B148
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 3,5,7
Ngày khai giảng: 06/08/2016
s
Địa điểm học: Phòng 303, tòa nhà số 10 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Liên
Ms Thương

Buổi  1 - T7
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
06/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  2 - T3
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
09/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  3 - T5
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
11/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  4 - T7
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
13/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  5 - T3
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
16/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  6 - T5
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
18/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  7 - T7
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
20/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  8 - T3
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
23/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  9 - T5
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
25/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  10 - T7
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
27/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  11 - CN
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
28/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  12 - T3
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
30/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  13 - T5
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
01/09/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  14 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
04/09/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  15 - T3
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
06/09/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  16 - T5
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
08/09/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  17 - T7
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
10/09/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  18 - T3
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
13/09/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  19 - T5
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
15/09/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  20 - T7
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
17/09/2016
Ms Liên Nghe - Viết