Lớp luyện thi chứng chỉ B1 47
 

Lịch trình học lớp 47

Lớp: B147
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 2, 4, 6
Ngày khai giảng: 03/08/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 16/09/2016
Địa điểm học: Số 2, ngách 15, ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Tuyết
Ms Vy

Buổi  1 - T4
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
03/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  2 - T6
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
05/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  3 - T2
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
08/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  4 - T4
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
10/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  5 - T6
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
12/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  6 - T2
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
15/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  7 - T4
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
17/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  8 - T6
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
19/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  9 - T2
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
22/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  10 - T4
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
24/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  11 - T6
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
26/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  12 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
28/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  13 - T2
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
29/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  14 - T4
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
31/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  15 - T2
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
05/09/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  16 - T4
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
07/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  17 - T6
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
09/09/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  18 - T2
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
12/09/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  19 - T4
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
14/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  20 - T6
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
16/09/2016
Ms Vy Đọc - Nói