Lớp luyện thi chứng chỉ B1
 

Lịch trình học lớp S45

Lớp: B145
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 3,5,CN
Ngày khai giảng: 17/07/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 30/08/2016
Địa điểm học: Số 2, ngách 15, ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Ngọc
Ms Vy

Buổi  1 - CN
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  2 - T3
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
19/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  3 - T5
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
21/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  4 - CN
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
24/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  5 - T3
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
26/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  6 - T5
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
28/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  7 - CN
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
31/07/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  8 - T3
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
02/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  9 - T5
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
04/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  10 - CN
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
07/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  11 - T3
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
09/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  12 - T5
Đọc - Nói11/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  13 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
14/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  14 - T3
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
16/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  15 - T5
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
18/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  16 - CN
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
21/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  17 - T3
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
23/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết
Buổi  18 - T5
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
25/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  19 - CN
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
28/08/2016
Ms Vy Đọc - Nói
Buổi  20 - T3
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
30/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết