Lịch trình học lớp luyện thi B1 44
 

Lịch trình học Lớp 44

Lớp: B144
Thời gian học: Từ 14h30 - 16h45 thứ 7,CN
Ngày khai giảng: 16/07/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 18/09/2016
Địa điểm học: P303, nhà A, số 10, Phan Văn Trường, Cầu Giấy
Giảng viên:
Ms Trang
Ms Tuyết

Buổi  1 - T7
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
16/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  2 - CN
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/07/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  3 - T7
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
23/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  4 - CN
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
24/07/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  5 - T7
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
30/07/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  6 - CN
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
31/07/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  7 - T7
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
06/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  8 - CN
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
07/08/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  9 - T7
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
13/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  10 - CN
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
14/08/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  11 - T7
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
20/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  12 - CN
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
21/08/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  13 - T7
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
27/08/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  14 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
28/08/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  15 - T7
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
03/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  16 - CN
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
04/09/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  17 - T7
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
10/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  18 - CN
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
11/09/2016
Ms Trang Đọc - Nói
Buổi  19 - T7
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
17/09/2016
Ms Tuyết Nghe - Viết
Buổi  20 - CN
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
18/09/2016
Ms Trang Đọc - Nói