Lớp luyện thi chứng chỉ B1 S43
 

Lịch học lớp luyện thi chứng chỉ B1 S43

 

Lớp: B143
Thời gian học: Từ 14h30 - 16h45 thứ 7,CN
Ngày khai giảng: 10/07/2016
Ngày kết giảng dự kiến: 17/09/2016
Địa điểm học: Số 2, ngách 15, ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Ngọc
Ms Lý

 

Buổi  1 - CN
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
10/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  2 - T7
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
16/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  3 - CN
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/07/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  4 - T7
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
23/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  5 - CN
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
24/07/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  6 - T7
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
30/07/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  7 - CN
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
31/07/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  8 - T7
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
06/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  9 - CN
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
07/08/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  10 - T7
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
13/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  11 - CN
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
14/08/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  12 - T7
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
20/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  13 - CN
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
21/08/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  14 - T7
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
27/08/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  15 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
28/08/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  16 - T7
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
03/09/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  17 - CN
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
04/09/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  18 - T7
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
10/09/2016
Ms Ngọc Nghe - Viết  
Buổi  19 - CN
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
11/09/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Buổi  20 - T7
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/09/2016
Ms Lý Đọc - Nói  
Lịch Kiểm Tra Cuối Khóa trung tâm sẽ thông báo trên web và facebook của lớp.                                   Học viên theo dõi để đăng kí kiểm tra.