Lớp luyện thi chứng chỉ b1 41
 

Lịch trình học lớp B1

Lớp: B1S41
Thời gian học: Từ 18h - 20h15 thứ 5, CN
Ngày khai giảng: 30/06/2016
#REF!
Địa điểm học: Tầng 3, số 10 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội
Giảng viên:
Ms Thương
Ms Liên

Buổi  1 - T5
Buổi 1 Kỹ năng  Nghe - Viết
30/06/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  2 - CN
Buổi 1 Kỹ năng  Đọc - Nói
03/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  3 - T5
Buổi 2 Kỹ năng  Nghe - Viết
07/07/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  4 - CN
Buổi 2 Kỹ năng  Đọc - Nói
10/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  5 - T5
Buổi 3 Kỹ năng  Nghe - Viết
14/07/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  6 - CN
Buổi 3 Kỹ năng  Đọc - Nói
17/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  7 - T5
Buổi 4 Kỹ năng  Nghe - Viết
21/07/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  8 - CN
Buổi 4 Kỹ năng  Đọc - Nói
24/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  9 - T5
Buổi 5 Kỹ năng  Nghe - Viết
28/07/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  10 - CN
Buổi 5 Kỹ năng  Đọc - Nói
31/07/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  11 - T5
Buổi 6 Kỹ năng  Nghe - Viết
04/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  12 - CN
Buổi 6 Kỹ năng  Đọc - Nói
07/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  13 - T5
Buổi 7 Kỹ năng  Nghe - Viết
11/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  14 - CN
Buổi 7 Kỹ năng  Đọc - Nói
14/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  15 - T5
Buổi 8 Kỹ năng  Nghe - Viết
18/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  16 - CN
Buổi 8 Kỹ năng  Đọc - Nói
21/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  17 - T5
Buổi 9 Kỹ năng  Nghe - Viết
25/08/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi  18 - CN
Buổi 9 Kỹ năng  Đọc - Nói
28/08/2016
Ms Thương Đọc - Nói
Buổi  19 - T5
Buổi 10 Kỹ năng  Nghe - Viết
01/09/2016
Ms Liên Nghe - Viết
Buổi   - T5
Buổi 10 Kỹ năng  Đọc - Nói
08/09/2016
Ms Thương Đọc - Nói