Thời gian làm bài: {{hours}} Giờ, {{minutes}} Phút, {{seconds}} Giây.

Chia sẻ thông tin về luyện thi chứng chỉ B1 online để có cơ hội nhận thẻ học miễn phí