Hướng dẫn thi Đọc tiếng Anh B1 phần 2: Biển báo thông báo
 

Hướng dẫn làm bài thi Đọc B1: Đọc biển báo, thông báo


Nội dung bài thi Đọc tiếng Anh B1 phần 2: Biển báo, thông báo

Bài thi gồm 5 bức tranh tương ứng với 5 biển báo, thông báo... Mỗi bức tranh có 3 lựa chọn trả lời. Thí sinh chọn đáp án đúng nhất diễn giải nội dung của bức tranh.

Cách làm bài thi Đọc tiếng Anh B1 biển báo thông báo

  • Đọc kỹ và hiểu nội dung biển quảng cáo, bảng báo hiệu hoặc thông báo ngắn...trước khi đọc các lựa chọn trả lời.

  • Lựa chọn có từ giống hệt trong bức tranh thường là lựa chọn sai. Đáp án thường chứa các từ/ cụm từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa nhất với từ/ cụm từ trong bức tranh. 

  • Suy đoán mục đích của biển báo, thông báo.

  • Đối với tin nhắn, email thường có định dạng người gửi (From) và người nhận (To). Nội dung tin nhắn thường chứa các đại từ nhân xưng (I, you). Khi đọc tin nhắn, cần cố gắng giải mã các đại từ nhân xưng này. 

  • Lưu ý: Lựa chọn nào có từ/ cụm từ giống với biển báo thông báo nhất thường sai. Lựa chọn nào ít từ giống nhất thường là đáp án.

Link luyện đọc biển báo thông báo khi thi tiếng Anh B1