LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1

Lịch khai giảng
Địa Điểm Lớp Khai Giảng Kết Thúc
Phạm Ngọc Thạch B1-S27 học vào T2/4/6 2/22/16 3/23/16 Chi tiết
B1-S28 học vào T4/CN 2/24/16 5/1/16 Chi tiết
B1-S29 học vào T7/CN 2/27/16 5/1/16 Chi tiết
Phạm Tuấn Tài T2/3/5 2/22/16 3/29/16 Chi tiết
T3/5/7 2/23/16 3/31/16 Chi tiết
T2/4/6 2/24/16 4/1/16 Chi tiết

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ B2 TIẾNG ANH